Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Albin och Hanna Larsson bodde i Svedjan 1 vid nuvarande motionsslingan.Paret fick inga egna barn men hade en fosterdotter Carla. Hon kom att leka med en flicka på Kulla vid namn Berit. Berits föräldrar kom från Göteborg och hade Kulla som sommarbostad på 1930-talet. Berit blev sedemera lärare i Gbg.

Vem känner till flickan Berit på Kulla?
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011