Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelseByggnadsminne, k-märkning och q-märkning

Under visningen igår lördag 18 juni diskuterades de olika begreppen byggnadsminne, k- och q-märkning och jag hävdade att k-märkning var ett äldre sätt att märka kulturhistoriskt värdefulla hus. Här kommer en liten redogörelse för de olika begreppen:

Byggnadsminne (det starkaste skydd en byggnad kan få idag)

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom beslut av länsstyrelsen eller regeringen. En byggnadsminnesförklaring kan ge ägaren rätt till statligt stöd för att underhålla och sköta byggnaden.

Kulturmärkning

eller K-märkning, är en äldre beteckning i Sveriges stads- och byggnadsplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.

Q-märkning (svagare skydd, ej regerat av länsstyrelsen)

är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och bygglagen. En äldre benämning är k-märkning.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011