Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelseUpphäradsbor se hit!

Äger du en byggnad, eller har du kunskap om en byggnad som är ungefär jämngammal med Kulla dvs byggd omkring 1870 eller äldre? Hör då av dig till oss och berätta om den och skicka in en bild. Det är mycket viktigt att vi bevarar de gamla byggnaderna. I byggnadsinventeringen i Upphärad från 1975 fanns det ca 60-70 byggnader som var från 1870 eller äldre. Hur många finns kvar idag. Delta i vår inventering!
Kontakta lena.calmestrand@telia.com Tack för att du vill bevara gammal kultur till eftervärlden!Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011