Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Johnas Lindbloms släktforskning i UpphäradFotot föreställer min mormors farfar Gustaf Svensson på sin 90 årsdag 15 augusti 1935 tillsamman med sina tre barn och respektive.

Min mormorsfarfar Gustaf Svensson föddes på Ulfstorps gård i Fors 1845 och drev Hälltorp i Upphärad som Åbo* dit han flyttade 1868. Han avled 1936, 91 år gammal. Han hade då varit änkeman i tolv år. Hans fru Sophia Andersdotter föddes på Artorp och flyttade till Hälltorp efter bröllopet 1873. Gustaf & Sophia ligger begravda på Upphärad kyrkogård.

Min mormors far, äldste sonen, Carl Fredrik flyttade från Upphärad och tjänstgjorde inom järnvägen. Bl.a. var han den förste Stationsinspektören på Hultafors station 1909. Carl fredrik blev 92 år.

Dottern Tekla var ogift och verkade på Hälltorp hos föräldrarna som hushållerska varefter hon flyttade till Vänersborg. Tekla blev 69 år.

Sonen Albert blev Upphärad trogen och drev Stora Boda tillsammans med frun Lovisa Andersdotter och de fick 10 barn. Albert blev 91 år och ligger tillsammans med Lovisa och flera (ogifta) barn begravd på Upphärad kyrkogård.

Fotot är förmodligen inte taget på Hälltorp utan på Stora Boda "Berget" där Gustaf och Sophia bodde som åldringar. Men här är jag osäker då jag inte ännu sett Stora Boda i verkligheten.

Åborätt:
Åborätt var en ärftlig besittningsrätt för kronolandbor, dvs landbor på kronojord. Denna rättighet infördes i slutet på 1700-talet och innebar att landborna och deras arvingar fick sitta kvar på gårdarna så länge de fullgjorde sina skyldigheter. Den stadgade åborätten reglerades genom föreskrifter 1808 och 1863 och gäller alltjämt.

Denna besittningsrätt gav även upphov till uttrycket åbo. Med åbo menades helt enkelt en person som brukade annans jord med en ärftlig besittningsrätt.

Det finns även en mer vidsträckt betydelse av åbo nämligen en jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011