Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Thomas Engel berättar om varför Backstugan Kulla blev byggnadsminne 2010.
13 juli 2011


Thomas ställde frågan: Varför missade vi Kulla. Utifrån vår målsättning borde vi inte ha missat Kulla. Men det gjorde vi. Vad har vi mer missat? Kulla ser ut som ett torp men är det inte. Saknar ekonomilängor numera. Saknar körbar väg. Saknar vatten och avlopp samt el. Stod öde efter en period som fritidshus. Privatägt. Var inte känt genom planläggning och/eller bidragsbeslut. Backstugan Kulla är unik i hela Sverige enligt Länsstyrelsens bedömning!Föredrag av Tomas Engel vid Kulla den 13 juli 2011

Ljudupptagning 45 min

Film 30 minVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011