Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2019
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2019

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Berätta gärna om din egen skoltid


Det finns säkert många som har mycket att berätta från exempelvis skoltid och ungdomsåren. Barn som går i skolan nu får ett mål mat om dagen – hur var det för dig när du gick i skolan? Hade du smörgåsar och mjölk med dig och kanske någon frukt; satt ni på bänkar utanför skolsalen och åt er mat eller hur gick det till?

Fick du skolskjuts med bil eller cyklade?

Snälla – skriv och berätta för oss och för de som kommer efter oss hur det var, jag vet att ute i mindre samhällen i vårt land har det sett mycket olika ut.

I Upphärad, med sina fem skolor som låg väl utspridda och inga skolbilar fanns, blev skoldagen lång för många.

Tack på förhand!

Nu har vi fortfarande människor som kan berätta men hur länge vi finns vet ingen.

Om du känner att du har något att berätta men gärna vill ha hjälp med att skriva ihop det så hjälper vi i föreningen gärna till, kontakta lena.calmestrand@gmail.com

Skrivet av Erna Gustafsson


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby