Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2023
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Kulturvandring till Höljebacka för klass 3 och 4, Upphärads skola
2016-09-28
Måndagen den 26 september inbjöd Backstugans Vänner klasserna 3 och 4 till en vandring.
Vi träffades vid skolan och guide för dagen var Lena Calmestrand som började med att berätta om just skolan och den "Oslofrukost" som serverades i början. Därefter gick turen till platsen där Kortestommen (soldattorpet) legat och barnen fick höra om soldatlivet under 1800-talet, sedan flyttade vi oss lite till platsen där gården Kortestommen låg, Lena berättade om vilka som hade bott där och när gården revs.
De både kyrkväktarna Oscar och Gunnar som bodde där fram till 1978 fick vägen Kyrkväktarns väg uppkallad efter sig. Barnen fick också ta del av fotografier, bl.a. hur det sett ut innan Kärrebergsvägen byggdes, där var ängsmark och kor gick och betade. Färden gick vidare till Tingbergsstommen och sedan till prästgården, efter det var det bara församlingshemmet och kyrkan kvar innan slutmålet Höljebacka.
Lena berättade om skolan i äldre tider och att både barn och vuxna under många år auktionerats ut i just i den gamla folkskolan, men inte till högstbjudande som vi idag är vana vid utan till lägstbjudande, det handlade om att socknen ville betala så lite som möjligt men så blev också "vården" av barn och gamla därefter.
Därefter rundade vi Höljebacka brandmuseum och begav oss över ängen till den gamla kyrkplatsen, barnen var väldigt intresserade och flera undrade om man kanske skulle kunna få åka pulka ner för ängskanten till vintern. Efter att ha berättat om de tre kyrkorna och skötseln av platsen så ville gärna flera av barnen hjälpa till med att räfsa ihop gräset som ska röjas ytterligare en gång i år.
Tänk om vi kunde få med oss några av kyrkbesökarna lika lätt, det vore en nåd att stilla bedja om, vår förhoppning går till de präster som är verksamma i kyrkan i Upphärad, att berätta om vårt arbete på platsen, vi har inte tappat hoppet än om att få hjälp i framtiden, varmt välkommen du också att avsätta ett par timmar 1-2 gånger/år, datum kommer snart!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby