Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2017
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar

Styrelsen 2017

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla


Har du bidrag till boken om Upphärad?

Har du berättelser om människor från Upphärad, gamla fotografier, brev eller andra dokument, kanske en amerikafarares berättelse hem till släktingarna i Upphärad. Vi samlar material och hoppas att det räcker till en tryckning i höst. Skriv gärna berättelser om egna eller andras minnen.

Materialet vill vi ha senast 1/8, skicka gärna via e-post, för mer info kontakta lena.calmestrand@telia.com

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011