Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelseBackstugans Vänners styrelse, vald på årsmötet 2/4 2017

Lena Calmestrand, ordförande, tel. 0520 - 44 16 21
Ulf Tiborn, vice ordförande tel. 0763 - 28 49 11
Ida Rask, sekreterare
Lisbeth Olsson, kassör

Ledamöter:
Siv Persson
Kaisa Vento
Brita Thorell
Siri Vento

Valberedningen
Per Hernmar, sammankallande
Kenneth Persson

Revisorer
Per-Ivar och Birgitta Persson

Hemsidan
Lars Dahlberg

Medlemskap i föreningen
Medlemsavgiften för 2017 är 100: - och innefattar medlemsskriften Kullabladet, som utkommer i mars och Kullabrevet som utkommer i december.
Bankgiro 547-4671 eller Plusgiro 715448-7

Vårt organisationsnummer: 802428 - 2280
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011