Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2017
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar

Styrelsen 2017

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla


Backstugans Vänners styrelse, vald på årsmötet 2/4 2017

Lena Calmestrand, ordförande, tel. 0520 - 44 16 21
Ulf Tiborn, vice ordförande tel. 0763 - 28 49 11
Ida Rask, sekreterare
Lisbeth Olsson, kassör

Ledamöter:
Siv Persson
Kaisa Vento
Brita Thorell
Siri Vento

Valberedningen
Per Hernmar, sammankallande
Kenneth Persson

Revisorer
Per-Ivar och Birgitta Persson

Hemsidan
Lars Dahlberg

Medlemskap i föreningen
Medlemsavgiften för 2017 är 100: - och innefattar medlemsskriften Kullabladet, som utkommer i mars och Kullabrevet som utkommer i december.
Bankgiro 547-4671 eller Plusgiro 715448-7

Vårt organisationsnummer: 802428 - 2280
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011