Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelseBackstugans Vänners styrelse, vald på årsmötet 25/3 2018

Lena Calmestrand, ordförande, lena.calmestrand@gmail.com tel. 0520 - 44 16 21
Kaisa Vento, vice ordförande, kaisavento@live.se tel. 0706 98 60 20
Ida Rask, sekreterare
Lisbeth Olsson, kassör

Ledamöter:
Siv Persson
Brita Thorell
Siri Vento

Valberedningen:
Per Hernmar
Sammankallande Kenneth Persson

Revisorer:
Per-Ivar och Birgitta Persson

Hemsidan:
Lars Dahlberg

Medlemskap i föreningen
Medlemsavgiften för 2018 är 100: - och innefattar medlemsskriften Kullabladet.
Bankgiro 547-4671 eller Plusgiro 715448-7

Vårt organisationsnummer: 802428 - 2280Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011