Om räknaren
Antal besök under 2015: 12065
Antal besök under 2016: 12192

Totalt antal besök sedan 1 maj 2011: 65576
Räknaren startad den 1 maj 2011.
Antal besök 1 januari 2015: 30800
Antal besök 1 januari 2016: 42865
Antal besök 1 januari 2017: 55057