Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Arbetsdagar på Kulla 29/7 och 1/8:
Sven Ljunggren från arbetslaget på Kulla skrapar på
källarvinden inför ommålningen av den vita linoljefärgen.Vår källare.


Ingemar Carlson även han från arbetslaget på Kulla har
gjort färdigt ett golv på källarvinden/tak på källaren för att
vi ska pröva att förvara potatis där i vinter och se om den
håller sig i kylan. Men innan dess måste källaren bli torr.
Som det nu är läcker det in regnvatten uppifrån
boningshusets rännor och vattnet måste ledas undan och
en ny innerdörr tillverkas samt en lucka för fönstret och en
ordentlig lår för potatisen att ligga i hela vintern.Därutöver
måste källarvinden isoleras med tidningar och kutterspån.


Här ser du tre arbetsplatser på Kulla:
Flaggstångsmålning, skrapning på källarvinden och
uppsågning och bortforsling av stubbar och rötter
från "grunden" men var är folket som ska utföra dessa dagsverken???

Under våra granar "De tre vise männen" satt arbetslaget bestående av fr v. Eskil Andersson, Matts Mattsson, fr h. Sven Ljunggren och Ingemar Carlson och vilade sig med en välbehövlig fika.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011