Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2021
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Efterlysningar
Här kan du ställa frågor om personer, gårdar och annat intressant i Upphärad. Glöm inte att ange mejl så kanske någon som läser din fråga kan svara.

Skicka dina frågor direkt till boda@larsdg.se

Efterlysning av gamla böcker.

Jag har i min ägo en gammal bok som jag inte vet varifrån den kommer, kanske inte från Upphärad utan från någon trakt i närheten.
Känner du igen något av namnen?

Boken är en bibel från 1883, med följande handskriven text (inga anteckningar om gårdsnamn eller liknande):

"Egare till denna bok är Jan (Jon?) Wiberg född den 10/1 1859.

* Emmeli Mathilda Wiberg,

* Dottern Wilhelmina född den 1/12 (årtal anges ej),

* Christina Wiberg född den 26/5 1884."


Ring gärna mej, Ulf Tiborn, 0763-28 49 11, om något av namnen är bekant.

Bästa hälsningar
Ulf T

Frågor om släktforskning
Var ligger Larsberget i Fors socken och vem vet något om "fullmektigeman" Ahlbergs släkt i Fors socken, vår medlem Preben Orsval i Danmark undrar, vet du något, hör i så fall av dig direkt till p.orsval@mail.dk

Klicka här för att se bilden i full storlek

Rubrik: Söker uppgifter om Karstorp
Hej!
Jag söker kontakt med någon som kan ge mig uppgifter om vad som finns kvar av det gamla frälsehemmanet Karstorp som tidigare tillhörde Rommele socken. I den frågan vet jag mycket lite men kan i gengäld lämna information om de Olbersar som bodde där enl. Hollman från 1758 till 1803.
I Upphärad ligger ju också Häggån(a) som också beboddes av Olbersar vid den här tiden och som jag har information om.

Mvh. Göran Olbers
Glanshammarsgatan 106
124 72 Bandhagen
070-3240889
e-mail: fam.olbers@home.se

Hej jeg ville høre om der en der ved noget om en backstuga på Leråkra no. 34 , eller om hvor jeg skal lede for at finde noget.

Email: indbakkegert@gmail.com

Venlig hilsen

Gert Vinther


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby