Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Nu blommar spånadslinet
22 juli 2010

Nu blommar spånadslinet som vi sådde i slutet av maj och jag har inte ens behövt rensa, kanske något sen sådd men det skulle nog gå bra sa Birgitta Bernhardsson som tillsammans med Börje Johansson från föreningen Västgötalin berättade för oss om "Linets år" på Kulla 25 maj.
Här ska du förhoppningsvis kunna följa linprocessen. Så återkom gärna när linet ska skördas.
"Att lita till tranornas flykt som signalen till linskörd är romantiskt men knappast tillförlitligt", skriver Bengt Sändh i sin bok Lin. "Skulle man inte råka få se någon trana det året så får linet stå över vintern vilket jag avråder ifrån", skriver han vidare.
"Skörden skall ske när stjälkarna börjar gulna och mist sina nedersta blad. Det är bra att också pröva genom att titta på frömognaden och då krossa några frökapslar. Visar det då att fröna börjar bli brunfärgade är tiden för skörd inne". Så välkommen åter när ev. tranan flyttar!I mitten av september togs linet upp. Jag ryckte upp det, skakade av jorden och hängde upp det på tork. Idag 3/10 har vi använt en frörepa för att få bort frökapslarna och 2/3 av linet är lagt på marken för rötning, resten kommer att vattenrötas på Kulla, bara för att vi ska kunna jämföra mark- och vattenrötningen. (Tyvärr är min kamera på lagning så jag har inte kunnat lägga ut någon bild på proceduren.)

18 okt 2010
Nu är det vattenrötade linet upptaget ur dammen på Kulla och ska torka en tid framöver. Det markrötade linet ligger fortfarande kvar ännu en tid.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby