Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Arbetsdagar på Kulla 29/7 och 1/8:
Sven Ljunggren från arbetslaget på Kulla skrapar på
källarvinden inför ommålningen av den vita linoljefärgen.Vår källare.


Ingemar Carlson även han från arbetslaget på Kulla har
gjort färdigt ett golv på källarvinden/tak på källaren för att
vi ska pröva att förvara potatis där i vinter och se om den
håller sig i kylan. Men innan dess måste källaren bli torr.
Som det nu är läcker det in regnvatten uppifrån
boningshusets rännor och vattnet måste ledas undan och
en ny innerdörr tillverkas samt en lucka för fönstret och en
ordentlig lår för potatisen att ligga i hela vintern.Därutöver
måste källarvinden isoleras med tidningar och kutterspån.


Här ser du tre arbetsplatser på Kulla:
Flaggstångsmålning, skrapning på källarvinden och
uppsågning och bortforsling av stubbar och rötter
från "grunden" men var är folket som ska utföra dessa dagsverken???

Under våra granar "De tre vise männen" satt arbetslaget bestående av fr v. Eskil Andersson, Matts Mattsson, fr h. Sven Ljunggren och Ingemar Carlson och vilade sig med en välbehövlig fika.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby