Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Här kan du följa arbetet med att utforska det som vi tror kan vara grunden efter en uthuslänga
26 juli 2011
Idag 12/8 besökte Andreas Åhman Kulla
antikvarie vid Lödöse museum/Västarvet, för att titta på "grunden" som avtorvats. Hans uppfattning är att det troligast varit en terrassering av något slag för att binda jorden med någon liten odling. Vi vet att Ingebor Larsdotter, hustru till den förste backstugusittaren på Kulla Andreas Swensson, gick runt i gårdarna och hjälpte till med linet. Den 23 oktober 1863 vet vi att Ingebor (eller Ingeborg) som det stod om i Lars Anderssons dagbok, var med i Nyckleby och "bråta hör" eller bråka lin som det också heter. Detsamma gäller för 20/11 samma år. "Vi hadde bråtehjelp. Vi bråta och klöfta hör. Vi hadde 5 främmande. Det var Johanna i stugan, Äspe Johanna, Ingebrog i Kulla, Annika på Kloa och Sme Johans Christinas och våra begge, 7 med alla". Ordet klöfta i betydelsen klofta= en klyka att fästa garn på tork på. I saningens namn skall också sägas att antikvarie Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen i Göteborg menade redan 2008 att "grunden" varit en dåtida terrassodling.
Klas i Bothult hjälper oss med grävningen och gör själva avtorvningen. Under torven finns bara berget, naket, i princip ingen jord alls finns kvar. Några fynd finns att beskåda på Kulla men någon klarhet i huruvida det en gång har varit ett uthus eller inte har vi ännu inte fått. Vi väntar på Andreas Åhman, arkeolog från Lödöse museum som förhoppningsvis kommer upp snart och kan lösa gåtan: uthus eller inte!
Nytt vänsterhörn i stenhagen vid ingången: 28 juli 2011
Ingemar har redan byggt upp ett nytt hörn vid det nya stolphålet i stenhagen som vi fann i morse tack vare Klas framfart med traktorn i måndags. Genom det här grindhålet har alltså mycket av den sten som använts till byggnation på Kulla färdats. Ändringen till ett smalare grindhål är gjord troligtvis i mycket senare tid. Nu behöver vi inte riva stenhagen igen när nästa maskin ska in på tomten och jobba.Nytt stolphål i stenmuren upptäckt av en slump
Av en "slump" har ett nytt stolphål i stenmuren upptäckts. Vid ingången till Kulla finns på vänster sida av stenmuren en stor sten och på den sitter ett järn förankrat. Idag har vi fått klarhet i vad detta är. Klas i Bothult råkade nämligen riva stenmuren på fel sida när han i måndags tog sig in på tomten. Meningen var att höger sida skulle ha rivits för där var vi nämligen tvungna att ta bort något av stenmuren för att göra stolphålet under hörnet synligt eftersom vi i höst ska tillverka en grind. På vänster sida fanns redan stolphålet synligt. Men tack vare att Klas råkade riva fel sida har vi nu upptäckt ett betydligt äldre stolphål. Detta hål har tjänat till en större grind så att man med vagn har kunnat färdas in på tomten och där får också "järnet i stenen" sin förklaring. Detta var en förankring till grinden när den öppnades. När vi upptäckte "felsteget" i måndags sa vi att: "Det måste vara någon mening med att det blev fel sida av muren som revs". Summa summarum: Fel sida stenmur blev alltså rätt sida i slutänden, eller som vi brukar säga på Kulla: "Det är någon som håller i trådarna och vi gör vårt bästa för att hänga med, så även den här gången".


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby