Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Berätta din historia!

Förr var berättandet en mycket del av livet. Den muntliga traditionen vandrade från generation till generation. Man lärde sig av andras livserfarenheter, de var livsnödvändiga. Vi har idag tappat bort berättandet. Det finns så många som har så mycket att berättande som aldrig någonsin kommer på pränt och som sedan försvinner i glömskans brunnar. Ge berättandet en chans och SKRIV DIN HISTORIA här på sidan. Det enda vi kräver är att den har verklighetsbakgrund, inget annat. Från vilken landsända den kommer har ingen betydelse, kanske berättar om något som till och med har hänt i ett annat land. Det kan vara något som du själv upplevt, något som du hört berättas eller läst om.

Sänd dina bidrag antingen via mail lena.calmestrand@gmail.com eller skicka under adressen: Lena Calmestrand, Kyrkväktarns väg 11, 461 79 Upphärad. Du kan vara anonym på vår hemsida, men vi behöver veta vem du är om vi behöver kontakta dig. Om du undrar över något kan du också kontakta mig på tel. 0520/44 16 21.

Får vi in tillräckligt många bidrag hoppas vi kunna trycka upp ett häfte med berättelserna.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby