Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2017
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar

Styrelsen 2017

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Lotta Nordström och Krusestommen, en efterlysning:

Vi efterlyser fotografier på Lotta Nordström f. 1850 i Upphärad d. 1939 på ålderdomshemmet i Upphärad. Vi söker även fotografier på Krusestommen där hon kom att bo som gift tillsammans med Svante Edvard Nordström.
Lotta har berättat mycket om seder och bruk i Upphärad under 1800-talet och även om dess befolkning som vi framöver kommer att publicera i föreningens tidskrift Kullabladet som utkommer 2 gånger/år, i maj och december. Bli medlem du också för endast 50: -/år.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011