Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Lotta Nordström och Krusestommen, en efterlysning:

Vi efterlyser fotografier på Lotta Nordström f. 1850 i Upphärad d. 1939 på ålderdomshemmet i Upphärad. Vi söker även fotografier på Krusestommen där hon kom att bo som gift tillsammans med Svante Edvard Nordström.
Lotta har berättat mycket om seder och bruk i Upphärad under 1800-talet och även om dess befolkning som vi framöver kommer att publicera i föreningens tidskrift Kullabladet som utkommer 2 gånger/år, i maj och december. Bli medlem du också för endast 50: -/år.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011