Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


10/6 Den stora emigrationen

Trots regn och rusk denna söndagseftermiddag hade åtta personer samlats på Kulla för att lyssna till Anita Fyhrs berättelser om människor som emigrerat till Amerika. En del av dessa var hennes egna släktingar från Väne Åsaka. Många öden och äventyr kantade vägen för amerikafararna. Bland annat berättade hon om Anna Andersson:

Anna föddes i Stora Mellby. Hon gifte sig vid 26 års ålder med änkemannen Anders Olofsson från Klinten i Väne Åsaka. Han hade nämligen tidigare varit gift två gånger. Båda hans hustrur, som för övrigt varit systrar, hade dött i barnsäng. Det fanns två barn i det första äktenskapet, dottern Maja Stina och sonen Olof Gustav.

Anna fick nio barn i rask takt. På 1860-talets senare hälft var den en del så kallade nödår. Olof och Anna sålde då Klinten. Olof fick jobb som tjänstedräng i Prästgården i Väne Åsaka. De bodde på ett litet torp i närheten. Av de elva barnen i familjen var det sju som överlevde till vuxen ålder. Maken Anders dör 1879.

En efter en emigrerade Annas barn till Amerika. Maja Stina först sen Carl därefter Sofia och Johanna. 1882 åker Anders Magnus och Olof med familj reser 1889. Nu finns bara Anna Stina kvar. Anna Stina går hastigt bort och lämnar sin dotter Alma ensam eftersom hennes far dött några år tidigare. Mostrarna i Amerika skickar pengar så att Alma kan komma till dem.

Maja Stina, Carl och Sofia har etablerat sig i Idaho. De skriver och vill att mor Anna ska komma över och bo hos dem. Hon har då inte ett enda barn kvar i Sverige. Har hon något val?

Vid sjuttio års ålder påbörjar hon sin resa. Hon tar med sin nedmonterade vävstol. Från Göteborg går hon ombord på ångfartyget Orlando. Resan går över Hull till New York. Här befinner hon sig plötsligt ensam. En man som talar svenska säger att han vill hjälpa henne. Han tar hennes bagage och försvinner. Hon kan varken tala eller förstå språket. På något sätt blir hon satt på ett tåg som går västerut. Hon hamnar i delstaten Utah. Folk tog hand om henne och hon fick hjälp med att bo där tills kontakt skapades med Carl, hennes son. Hon sattes återigen på ett tåg och kom fram till staden Moscow. Här mötte Carl och hon fick åka timmervagn dragen av två hästar de tre sista svenska milen till Burnt Ridge.

Här fick hon leva lyckligt i fjorton år tillsammans med sina barn och barnbarn.

Hämtat ur boken ?Ada Emelia och Anders Edvin Jonssons förfäder och ättlingar? av Anita Fyhr

Två ch en halv timme hade snabbt försvunnit och vi som var församlade tyckte alla att vi verkligen fått oss något till livs när det gällde den stora emigrationen till Amerika. Anita avtackades med en vacker blomma och en varm applåd, välkommen igen Anita och berätta mer vid ett annat tillfälle.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby