Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kulla 23 maj 2012Åke Carlsson besökte Kulla för att berätta om sina utgivna Bondedagböcker. Han berättade ingående om pojken Olof i Tränghult som 13 år gammal berättar om livet på en gård i 1840-talets Västergötland.

Olof fick tidigt delta i arbetet och beskriver ingående vad han gjorde. Under höstarna samlades löven in till fåren, det krävdes ett 1000-tals kärvar för att matförrådet skulle vara fyllt. Det var väldigt viktigt att rätt torka de olika lövslagen, allt hade sin speciella torkplats. Hästarna åt asp eftersom det ansågs vara bra för tänderna, en kunskap som säkert gått förlorad i våra dagar. Men fåren åt bara upp löven och barken på grenarna. Det som blev kvar kallades ”smalaris” och med det eldade man i spisen.

De hamlade träden blev en fantastisk miljö för fåglarna att leva i. De hamlade askarna kunde bli upp till 1000 år gamla (ex. från England).

Det var i äldre tider lag på att odla humle.

Man använde sig mycket av svedjeodling. Efter att man bränt marken odlades där råg och rovor och senare potatis. I askan växte allt så mycket bättre, kanske 10-15 gånger utsädet.

Tidigare fick korna leva länge, kanske 15-20 år. Idag slaktas de vid 4-5 år ålder. Förr hade korna ett namn men har idag endast ett nummer.

Korna fick hö att äta, tjurarna mest halm. Förr ställde man ofta bin hos någon annan, det kallades lötabin = de förde tur med sig och sedan delade man på den uppstådda skörden.

Jag vill å det varmaste rekommendera Åke Carlsson utgivna Bondedagböcker, det är en mycket intressant kulturgärning från en värld som för länge sedan svunnit.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby