Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Backstugan Kulla tilldelades S H F: s Byggnadsvårdspris 2012
27 oktober 2012

Sture Wärlinder från Sveriges Hembygdsförbund delade ut plaketten Byggnadsmärket till föreningen denna lite gråkalla lördag i slutet av oktober. Men värmen bland de församlade var inte att ta miste på och glädjen över utmärkelsen var stor. “Ni kan vara mycket stolta över priset” sa Sture Wärlinder. “Det delas inte ut varje år och under min tid, sen i början av 90-talet tror jag bara 3 byggnadsmärken har delats ut”. I år delades två pris ut, dels till byggnaden Kulla och till byggnadsverket Sågforsbron över Lillpiteälev som är Norrbottens enda bevarade trespannbro.

Den högtidliga ceremonin avslutades med att plaketten sattes upp. Sture Wärlinder drog i den första skruven, Tage Brolin, från Västergötlands Hembygdsförbund, den andra och meningen var att ordföranden, dvs. jag, skulle dra i den tredje. Men jag föreslog att Ingemar Carlson, ansvarig för arbetslaget, och jag skulle dela på skruven, så jag började skruva och Ingemar tog sedan över. Varma applåder ljöd från den församlade skaran och så begav sig alla inomhus där Stig Larsson och Sven Stålberg stod för musikunderhållningen. Efter att jag berättat lite om starten 2005 så fortsatte Lars Bergström, byggnadsantikvarie från Västarvet, att berätta om sin byggnadsvårdsresa med Kulla genom åren som gått sedan 2005. Lars nämnde många namn som också varit med på Kulla; Thomas Engel och Ann Charlott Hajdu Rafis från Länsstyrelsen och Björn Ohlén, Marie Odenbring Widmark och Carina M Carlsson, alla från Västarvet.

Efter detta tog arbetslagets närvarande medlemmar; Ingemar Carlson, Matts Mattsson och Sven Ljunggren emot en varm applåd för sin insats för Kulla.

När sedan alla tal var överståndna väntade ett gediget kaffebord med både smörgåsar och kaffebröd och alla lät sig väl smaka.

Innan Sture Wärlinder, Tage Brolin och Lars Bergström begav sig hemåt ville Radio Trollhättans utsända Maria Calmestrand gärna göra en intervju.

Sedan blev det åter alldeles tyst på Kulla, bara disken stod och ropade på att bli omhändertagen.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011