Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


”På spaning efter en tid som flytt”, att följa gamla stigar

Efter Upphärads sista utpost mot Lagmansered, Sjöbrona, kör du över bron och tar av vid den första avtagsvägen till vänster. Där lämnar du bilen eller gör som jag tar cykeln istället. Tänk så mycket mer du hinner med att se under färden. Du färdas nu på stigar som delvis är igenväxta. Här har människor inte trampat på länge. Men vart är du på väg? Till Ramsdalen, ett fäste för familjerna Friberg ända sedan slutet av 1700-talet, kanske tidigare. Vad kommer namnet ifrån, kanske från växten Ramslök, månhända växte det mycket där förr? Vem vet nu att berätta?

Efter cirka drygt en kilometer tar det stopp. Du har berget rakt emot dig och får ”vada” i vegetation upp till midjehöjd. Här har det vuxit fritt. Jag får gå långt in i skogen och leta. Jag letar efter källaren, den brukar kunna hålla sig kvar längst. Dörren brukar vara borta men de kraftiga murarna varar länge. Men trots ihärdiga försök att hitta rester finner jag ingenting mer än dessa stenmurar. Detta idoga byggnadsverk som berättar så mycket. Men spåren efter vildsvinen är tydliga, här har de gått fram, ostörda. Jag vänder tillbaka men oförrättat ärende.

För länge sedan gick här en ridstig förbi, innan landsvägen fanns. Den gick genom skogen i närheten av Ramsdalen. På den forslades posten som kom från någonstans i Skaraborg och skulle till Gammelös, Gamla Lödöse. Stigen kallades Poststigen.

Den första kända torparen var Olof Friberg. Han var glasmästare och hans hustru hette Ingeborg. Den andre kände torparen var Anders Friberg född 1812 död 1888, också han var glasmästare och gift med Annika Arfvidsdotter. De fick barnen: Anna-Stina, Johan, Christina, Johan 2, Inga-Lena, Anna-Britta, August och Abraham.

Den förste kände Friberg här var en man benämnd Jonas Ryttare. Om han var far eller farfar till Olof Friberg vet vi inte. Däremot vet vi att han deltog i kriget vid Poltava. På vinden i Ramsdalen förvarades hans klövjesadel som var mycket fin, vad det blev av den vet ingen.

Här ska ha funnits bl.a. följande växter: aplar, krikon, oxel, rosor av flera slag bl.a. enligt uppgift av Sveriges äldsta rosor, brandgul flocklilja, syren snöbär, spirea.

Sonen Johan Friberg f. 1836 gifte sig med Maria Kron från Upphärad och de bosatte sig i Bredfjällsmaden, Upphärad. Johan försvann på sommaren 1873 och hittades vid järnvägsbygget på hösten av några arbetare, skjuten, kvar var i princip bara skelettet och kläderna. Det sas att han dödats av Andreas Roos. Johan var på väg hem från ett arbete vid Kilehult med avlöningen på fickan. Efter detta blev alla Fribergs barn utackorderade på olika ställen i Upphärad. Maria hade ingen möjlighet att försörja dem. Hon överlevde sin man med 71 år och blev 100 år gammal.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby