Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


”På spaning efter en tid som flytt”, att följa gamla stigar

Efter Upphärads sista utpost mot Lagmansered, Sjöbrona, kör du över bron och tar av vid den första avtagsvägen till vänster. Där lämnar du bilen eller gör som jag tar cykeln istället. Tänk så mycket mer du hinner med att se under färden. Du färdas nu på stigar som delvis är igenväxta. Här har människor inte trampat på länge. Men vart är du på väg? Till Ramsdalen, ett fäste för familjerna Friberg ända sedan slutet av 1700-talet, kanske tidigare. Vad kommer namnet ifrån, kanske från växten Ramslök, månhända växte det mycket där förr? Vem vet nu att berätta?

Efter cirka drygt en kilometer tar det stopp. Du har berget rakt emot dig och får ”vada” i vegetation upp till midjehöjd. Här har det vuxit fritt. Jag får gå långt in i skogen och leta. Jag letar efter källaren, den brukar kunna hålla sig kvar längst. Dörren brukar vara borta men de kraftiga murarna varar länge. Men trots ihärdiga försök att hitta rester finner jag ingenting mer än dessa stenmurar. Detta idoga byggnadsverk som berättar så mycket. Men spåren efter vildsvinen är tydliga, här har de gått fram, ostörda. Jag vänder tillbaka men oförrättat ärende.

För länge sedan gick här en ridstig förbi, innan landsvägen fanns. Den gick genom skogen i närheten av Ramsdalen. På den forslades posten som kom från någonstans i Skaraborg och skulle till Gammelös, Gamla Lödöse. Stigen kallades Poststigen.

Den första kända torparen var Olof Friberg. Han var glasmästare och hans hustru hette Ingeborg. Den andre kände torparen var Anders Friberg född 1812 död 1888, också han var glasmästare och gift med Annika Arfvidsdotter. De fick barnen: Anna-Stina, Johan, Christina, Johan 2, Inga-Lena, Anna-Britta, August och Abraham.

Den förste kände Friberg här var en man benämnd Jonas Ryttare. Om han var far eller farfar till Olof Friberg vet vi inte. Däremot vet vi att han deltog i kriget vid Poltava. På vinden i Ramsdalen förvarades hans klövjesadel som var mycket fin, vad det blev av den vet ingen.

Här ska ha funnits bl.a. följande växter: aplar, krikon, oxel, rosor av flera slag bl.a. enligt uppgift av Sveriges äldsta rosor, brandgul flocklilja, syren snöbär, spirea.

Sonen Johan Friberg f. 1836 gifte sig med Maria Kron från Upphärad och de bosatte sig i Bredfjällsmaden, Upphärad. Johan försvann på sommaren 1873 och hittades vid järnvägsbygget på hösten av några arbetare, skjuten, kvar var i princip bara skelettet och kläderna. Det sas att han dödats av Andreas Roos. Johan var på väg hem från ett arbete vid Kilehult med avlöningen på fickan. Efter detta blev alla Fribergs barn utackorderade på olika ställen i Upphärad. Maria hade ingen möjlighet att försörja dem. Hon överlevde sin man med 71 år och blev 100 år gammal.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011