Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


26/4 Wallerstommen (Fördubblingsstom i Upphärad)

Wallerstommen är en mycket gammal båtmanstom i Upphärad och sägs vara Upphärads äldsta hus. Huset är mycket förfallet och i akut behov av renovering och då främst taket om huset överhuvudtaget skall kunna räddas till eftervärlden.
Wallerstommen var en så kallad fördubblingsstom som var "bemannad i krigstid". 1735-40 bodde Nils Persson Waller där. Han var född 1710 och blev ord. båtsman 1740. 1808-10 fanns där båtman Hans Jonsson Waller f. 1780.
I vår Kullaalmanacka för 2012 finns för oktober månad en bild från början av 1900 där Eva Olsdotter tillsammans med sin son Emil samt en granne figurerar på det gamla fotografiet. Eva var född i Upphärad 1852 och Emil 1888. Familjen bodde på Finnstommen (som Wallerstommen sedermera kom att heta) under senare delen av 1800-talet. Johan Andersson och Eva gifte sig 1886 och fick barnen Josefina 1886, Emil 1888, Adolf 1890, Anna Sofia 1892, Johan Fredrik 1893 (död 1893) och Fredrik August 1895. 1898 avlider Johan Andersson och Eva blir ensam kvar med 5 barn. Det fanns ingenting att leva av på Finnstommen så fyra av barnen auktioneras bort vid kyrkan omkring år 1900. Det berättas att Josefina (Fina kallad) såldes för den blygsamma summan av 1.75 och sattes ensam på tåget ner till Skåne. Hennes enda vän var lärarinnan i Lilla Boda skola som hon skickade brev till. Så kom det sig att denna lärarinna efter en kort tid köpte tillbaka Fina och hon kom att bo hos henne.
Du som kan berätta mer är välkommen att ta kontakt lena.calmestrand@telia.com


Wallerstommen (bilder från 1990-talet)Wallerstommen under 1990-talet. Tack Astrid Ludvigsson för bilderna som du skänkte till föreningen.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby