Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Stenportal, men var någonstans?


Detta är ingången till det gamla pensionatet i Upphärad. Här bodde Oscara som kom att gifta sig med Fridolf Johansson. De var båda till åren gångna så de fick inga barn. Fridolf hade köpt Lövås billigt av Dahlmans änka och det var där de kom att bygga upp sin pensionatsrörelse. Huset låg alldeles invid järnvägsspåret inne i Upphärads samhälle. På samma plats hade ju tidigare (fast vid olika tillfällen) bott två riktiga stortjuvar, nämligen Löfdahl och Dahlman. Löfdahl, anställd vid järnvägen i Upphärad och Dahlman, polis i Trollhättan.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011