Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Fyra nya skrifter om Upphärad
13 februari 2013I år ger Backstugans Vänner ut fyra skrifter om Upphärads befolkning för åren 1812, 1900, 1920 och 1941. De tre första skrifterna innehåller en fullständig förteckning över de som bodde i Upphärad just det året samt ett sökregister över gårdarna.

Den fjärde skriften, Upphärads befolkning 1941, innehåller förutom det ovan nämnda även Ewert Anderssons berättelse om” Krigsåret 1940 i Upphärad” samt Elof Petterssons två julberättelser, ”Julfirandet på Johansberg omkring 1940” och ”En armlös nalle”.

De tre första kostar 50: -/st. och den fjärde 150: - + porto. Skrifterna är tryckta i A4 format med inplastad fram- och baksida samt spiralrygg.

Eventuella beställningar kan göras via lena.calmestrand@gmail.com

Skrifterna kommer också finnas att köpa på Kulla från mitten av april när vi börjar vår säsong. Du som är medlem i föreningen kan också låna dem i vårt bibliotek under säsongen.

Mer information om säsong 2013 kommer i mitten av mars.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby