Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Årsmötet 20/4


Backstugans Vänner samlades i Hembygdsgårdens fritidslokal denna lite blåsiga men soliga vårdag. Lena hälsade 17 personer varmt välkomna varav en ny medlem för dagen, Hans Carlsson, barnbarns barn till vår siste backstugusittare Edvin Olofsson. Hans hade med sig flera intressanta dokument från tiden med Edvins köp av huset. Vi vet nu också att huset var rödmålat 1914 enligt ett dokument från Brandstods-Utskottet i Upphärads socken som undertecknats av Albert Gustafsson.

Edvin Olofsson köpte 1941 ”lägenheten Nyckleby Nedergården 2:8 i Upphärads socken för 900: - av Oscar Albin Larsson” enligt lagfartsbeviset 27/8 1941.

Styrelsen för Backstugans Vänner ser för 2013 ut enligt följande:

Lena Calmestrand, ordf. Alfhild Olsson, v. ordf.,Erna Gustafsson, sekr., Aina Magnusson, kassör, Kerstin Andreasson, led., Lisbeth Olsson, led., Anita Gustafsson, suppl.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011