Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


15/2 Fredrikshalds Teater i Halden och seminariet “Resandefolkets kulturminnen på plats”


Hej!

Onsdagen den 17 april 2013 är ni välkomna till Fredrikshalds Teater i Halden och seminariet Resandefolkets kulturminnen på plats. Av rubriken anar ni kanske att det då är dags att presentera Resandekartan och den nya hemsida som berättar om resandefolkets kulturminnen. Vi kommer att berätta hur vi har arbetat i Resandekartans referensgrupp och ni får ta del av en spännande process. Vi kommer också att tala framtid.
Svenska Riksantikvarien Lars Amréus är klar för en programpunkt. Dagen avslutas med föreställningen Resandeblod.
Vi arbetar vidare med programmet de närmaste veckorna och återkommer med hela programmet och formell inbjudan. Men: avsätt dagen redan nu.

Varmt välkomna!
Bodil Andersson
mail_logo
Östfoldmuseene - Halden historiske Samlinger
Projektledare Det skandinaviske reisendekartet/Den skandinaviska resandekartan
bodand@ostfoldmuseene.no
+47 947 867 69
www.ostfoldmuseene.no - www.reisendekartet.no - www.resandekartan.se


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011