Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Onsdag 5 juni kl. 13 vandring till Höljebacka, samling vid kyrkan.
Denna onsdag håller Kulla stängt.

Upphärads gamla kyrkplats Höljebacka restaurerades på 1940-talet. En utgrävning vidtogs, stenkyrkans grundstenar togs fram och stenmuren runt den forna kyrkplatsen byggdes upp. Allt detta gjordes med hjälp av s.k. samvetsömma (vapenvägrare). Men det är många år sedan nu. Backstugans Vänner har haft ett par tre vandringar dit under åren som gått. Nu vandrar vi dit igen i akt och mening för att se om vi kan göra något för att igen synliggöra platsen. På 40-talet restes en minnessten som numera är oläslig och samtidigt restes ett träkors som nu är på fallrepet. Finns det något som vi tillsammans kan göra för att bevara den gamla kyrkplatsen i Upphärad? Många bäckar små blir som bekant en stor å, eller många händer och fötter kan bidra med lite av varje om tid, ork och framför allt intresse finnes.

Många vet inte ens om att Höljebacka finns, trots att det är fornminne nr. 7 i fornminnesinventeringen i Upphärad ty ingenstans finns en skylt uppsatt.

Här nedan ett brev adresserat till Landsantikvarien Herr G. Ullenius, Skara 10 september 1940 från E. Hollman ordf. i Flundre fornminnes- och hembygdsförening.

Genom ett gåvobrev i maj 1934, och efter vädjan av Flundrebygdens fornminnes- och hembygdsförening, överlämnade förutvarande ägaren herr Hjalmar Olsson och hans hustru i Snartorps Toregård i Upphärad, Höljebacka ödekyrkogård, Upphärads forna begravningsplats, till Upphärads socken att pietetsfullt vårdas, sedan samma kyrkogård under en period av jämt 210 år bokstavligen legat för fäfot, i det den under tiden använts till betesmark.

På denna gamla kyrkogård återfinnas tomtningar efter tvenne gamla kyrkor, den ena efter en stenkyrka, som brändes under Daniel Rantzaus härjningar i häradet, den andra, den yngre, efter en träkyrka, som uppfördes i slutet av 1500-talet och övergavs 1724, då Upphärads nuvarande kyrka uppfördes.

Flundrebygdens fornminnes- och hembygdsförening får härmed vördsamt hemställa, att Landsantikvarien ville hos Riksantikvarieämbete utverka, att de båda kyrkolämningarna bleve under sakkunnig ledning och med handräckning av s.k. samvetsömma utgrävda och undersökta.

Föreningen, som är beredd att, om så skulle påfordras, komplettera denna ansökning med en liknande hemställan från vederbörande kyrkliga myndighet, vore tacksam för upplysning, om och i vad utsträckning Upphärads församling finge deltaga i och svara för med utgrävningen förbundna kostnader.

Väl mött onsdagen den 5 juni kl. 13 vid Upphärads kyrka, tag gärna med en fikakorg.
Promenad från Upphärads kyrka ca 600 m.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby