Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Höljebacka och de gamla medeltidskyrkorna


De första kyrkorna var stavkyrkor eller resvirkeskyrkor. Kyrkorna byggdes likadant som de gamla hedniska templen och även offeraltaren kom fortsatt att användas. Kanske såg de ut som de vackra norska stavkyrkorna med drakhuvuden på takåsen, ornamenterade stolpar, små gluggar till fönster och svalgångar längs sidorna. Redan på 1000-talet började västgötarna ersätta sina träkyrkor med stenkyrkor. Kanske tillkom stenkyrkorna för att byggnader av trä brinner alldeles för bra. Asatron skulle leva länge än.

I denna nya sorts stentempel kunde man gå in i stället för att stå på utsidan som man gjorde hos de andra gudarna. Denna nya sorts präster var klädda i fotsida dräkter och förlitade sig till utsirade svarta rökelsekar av järn för att få kraft från sin gud. Röken fyllde den lilla mörka kyrkan med en säregen doft. Men Frö och de andra asagudarna skulle leva länge kvar än och man förstod inte ett ord av vad prästerna sa. Många är de kyrkor som fick drakslingor och runor inristade i dörrar och på andra ställen.

Under den katolska tiden trädde man in till kyrkorummet via en portal på sydsidan av kyrkan och väl inne fick man stå på ett stampat jordgolv då det inte fanns några bänkar. I en del kyrkor gick kvinnorna in i en egen port på nordsidan.

De enda ljuskällorna var små gluggar som satt högt uppe på sydväggen och så några få honungsljus som med fladdrande lågor gjorde vad de kunde för att lätta upp de djupa skuggorna. Att för första gången få färgade glasrutor att beskåda var säkert något som väckte mycket beundran. Takstolarna var synliga ända upp till taknocken och lika kallt och dragigt som det var om vintern lika svalt och skönt var det om sommaren.

Möjligt är att en eller flera liljestenar stod resta framme vid altaret. Kanske tillkom de i brytningstiden mellan asatro och kristendom och kanske vad den engelska ärkebiskopen Sigfrid som hade med sig bilden då han kom för att döpa Olof Skötkonung.

Ett av alla problem som den katolska överhögheten i början hade i det lilla landet uppe i norr var vid förrättandena av de heliga sakramenten. Dessa skulle ju utan undantag förrättas med rött vin, Kristi blod. Men i Sverige fanns inget vin. Snart kom det till påvens kännedom att man istället använde öl till nattvarden. Döpte sig gjorde man utanför kyrkan och det var även där man drack bröllop.

Hur kunde alla dessa stenkyrkor uppföras under en så kort period?

Man hade aldrig tidigare uppfört byggnader av sten så den kunskapen var inte något som den lokala allmogen satt inne med. Ofta fanns inte heller stenar att tillgå på platsen, dessa måste därför fraktas dit, ofta långväga ifrån. Enbart detta krävde att man lade ner ett oerhört stort antal mantimmar. Väggarna var ofta av kollosalformat och kunde vara upp till 1,5 m tjocka med stenar som kunde väga hundratals kg och ibland flera ton. Det hela är mycket märkligt.

Man kan anta att många av stenkyrkorna uppfördes av de lokala stormännen på sina gårdar och att det då tycktes som en god idé att göra dem i det närmaste oförstörbara. I de kyrkor som från början eller snart därefter kom att förses med kraftiga torn hade stormännen ofta sin ingång en bra bit upp på tornväggen, den enda ingången upp till tornet och fungerade därmed även som en kastal.

Troligt är att det stora flertalet av kyrkorna uppfördes på grunden av ett tidigare hednatempel eller offerlund. Påven i Rom förbjöd nämligen i en bulla att kyrkorna som skulle uppföras här uppe i nord skulle förläggas på eller i anslutning till de asatrognas gamla kända offerplatser. På detta sätt trodde man att de hedniske successivt skulle komma att vänja sig vid den nya tron.

I Sverige återstår totalt ca 1380 medeltidskyrkor varav ca 400 endast marginellt har förändrats till sitt utseende. Detta antal kan jämföras med att man räknar med att det i Sverige uppfördes ca 2300 kyrkor mellan 1000-talet och 1200-talet. Vid 1200-talets början fanns det 517 kyrkor i Västergötland. Kyrkorna hade nu blivit så många att påven i Rom menade att man måste riva några av dem.

Info hämtat från Bengans Historiasidor, medeltidskyrkorna. Där kan du finna mycket merintressant om den historiska tiden.

Letar du efter en ödekyrka i Västergötland så har nog Gösta Börjesson svaret. Sök i hans bok 338 nu försvunna kyrkor.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby