Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Höljebacka idag 5/6 2013


Det var vandring idag till Höljebacka. Kanske en särskilt dåligt vald dag med tanke på student och kursavslutning på Högskolan för jag blev helt ensam. Men jag vandrade dit och tog några bilder. Så här ser det ut idag:

Området ägs av Upphärads församling, det skänktes av familjen Olsson i Snartorp 1934 under förutsättning att gåvan sköttes. Det gör det inte längre och enligt uppgifter finns inga intensioner till detta framledes heller, det kostar tydligen för mycket.

Höljebacka är ett fornminne väl värt att bevara till framtida generationer i alla fall enligt min mening och många med mig. Frågan är bara vad du som läser detta tycker?! Jämför gärna med de bilder som finns utlagda från restaureringen 1943.

Höljebacka har sina anor i hednatiden med en offerkälla som fanns så sent som på 1930-talet. Där byggdes först en stenkyrka, eventuellt fanns en träkyrka dessförinnan, efter stenkyrkan byggdes en träkyrka.

Hur ska vi vårda vårt kulturarv egentligen och är det överhuvudtaget värt att vårda, hur mycket vill vi engagera oss, det är det som är frågan. När inte ägaren är mer intresserad av att bevara platsen kan det då finnas någon annan som har resurser att ta över den, någon med mer intresse och framallt känsla för platsen och framför allt insikten att ett värdefullt kulturarv snart har gått förlorat om ingenting sker med det snaraste.

Länsstyrelsen är informerad om platsens tillstånd och en kontakt kommer också att tas med Trollhättans stad som redan 2006/07 hjälpte till att röja på platsen under några dagar.

Du som har idéer om hur platsen ska räddas och skötas i en framtid kan ta kontakt med mig lena.calmestrand@gmail.comVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011