Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Höljebacka idag 5/6 2013


Det var vandring idag till Höljebacka. Kanske en särskilt dåligt vald dag med tanke på student och kursavslutning på Högskolan för jag blev helt ensam. Men jag vandrade dit och tog några bilder. Så här ser det ut idag:

Området ägs av Upphärads församling, det skänktes av familjen Olsson i Snartorp 1934 under förutsättning att gåvan sköttes. Det gör det inte längre och enligt uppgifter finns inga intensioner till detta framledes heller, det kostar tydligen för mycket.

Höljebacka är ett fornminne väl värt att bevara till framtida generationer i alla fall enligt min mening och många med mig. Frågan är bara vad du som läser detta tycker?! Jämför gärna med de bilder som finns utlagda från restaureringen 1943.

Höljebacka har sina anor i hednatiden med en offerkälla som fanns så sent som på 1930-talet. Där byggdes först en stenkyrka, eventuellt fanns en träkyrka dessförinnan, efter stenkyrkan byggdes en träkyrka.

Hur ska vi vårda vårt kulturarv egentligen och är det överhuvudtaget värt att vårda, hur mycket vill vi engagera oss, det är det som är frågan. När inte ägaren är mer intresserad av att bevara platsen kan det då finnas någon annan som har resurser att ta över den, någon med mer intresse och framallt känsla för platsen och framför allt insikten att ett värdefullt kulturarv snart har gått förlorat om ingenting sker med det snaraste.

Länsstyrelsen är informerad om platsens tillstånd och en kontakt kommer också att tas med Trollhättans stad som redan 2006/07 hjälpte till att röja på platsen under några dagar.

Du som har idéer om hur platsen ska räddas och skötas i en framtid kan ta kontakt med mig lena.calmestrand@gmail.comVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby