Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Trapporna på Höljebacka


Det var idag, lördag, som Albin, Elvira, Gunilla, Bertil och jag lyckades få fram trapporna på Höljebacka. Fast det var nog egentligen Bertilsom redan på förhand visste var de fanns. För Gunilla och han hade redan för ett tiotal år sedan lyckats få fram dem även om de nu igen var övervuxna. Vi har nu fått fram inalles nio trappor. En del behöver riktas för de har fallit ned. Men visst är det de gamla trapporna som skulle leda folket till kyrkan. För detta är en bit av den gamla kyrkvägen från Snartorp. Frågan är bara hur gamla trapporna är. Ledde de fram till träkyrkan från 1570-talet eller är det trapporna till den nya kyrkan, byggd 1724, det är frågan.

I vår fortsätter arbetet med Höljebacka och även med Gillebergets järnåldersgravar, där behöver röjas. Vill du vara med och hjälpa till?

På Krattorp hittade Sigurd Carlsson 1985 två slagghögar. Efter analys hos Jernkontoret i Avesta visade det sig att järnet var av gammalt datum, från 400-talet e.kr. Masugnen skulle enligt uppgift ha legat bakom boningshuset. Kanske låg verkstäderna här och boningshusen vid den södra gården Krattorp. Enligt uppgift från Sigurd har den alltid kallats ”Huskullen”. På Krattorps ås lär finnas gamla gropar efter järnframställningen.

Upphärad bär många spår från vår gemensamma historia!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011