Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Trapporna på Höljebacka


Det var idag, lördag, som Albin, Elvira, Gunilla, Bertil och jag lyckades få fram trapporna på Höljebacka. Fast det var nog egentligen Bertilsom redan på förhand visste var de fanns. För Gunilla och han hade redan för ett tiotal år sedan lyckats få fram dem även om de nu igen var övervuxna. Vi har nu fått fram inalles nio trappor. En del behöver riktas för de har fallit ned. Men visst är det de gamla trapporna som skulle leda folket till kyrkan. För detta är en bit av den gamla kyrkvägen från Snartorp. Frågan är bara hur gamla trapporna är. Ledde de fram till träkyrkan från 1570-talet eller är det trapporna till den nya kyrkan, byggd 1724, det är frågan.

I vår fortsätter arbetet med Höljebacka och även med Gillebergets järnåldersgravar, där behöver röjas. Vill du vara med och hjälpa till?

På Krattorp hittade Sigurd Carlsson 1985 två slagghögar. Efter analys hos Jernkontoret i Avesta visade det sig att järnet var av gammalt datum, från 400-talet e.kr. Masugnen skulle enligt uppgift ha legat bakom boningshuset. Kanske låg verkstäderna här och boningshusen vid den södra gården Krattorp. Enligt uppgift från Sigurd har den alltid kallats ”Huskullen”. På Krattorps ås lär finnas gamla gropar efter järnframställningen.

Upphärad bär många spår från vår gemensamma historia!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby