Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Jättenhem på besök 12/9


Sonja och Jan Helling med hunden Tin-Tin kom på besök idag 12/9. Jan har under 20 års tid varit mycket engagerad i att gården skulle bevaras och haft mycket kontakt med ägarna. Ingemar och jag fick ta del av väldigt intressant uppgifter om den gamla gården Jättenhem från tidigt 1800-tal som av Västarvet betecknas som kulturhistoriskt mycket värdefull och synnerligen väl värd att bevara. Vi hoppas nu alla att arbetet kan komma igång så snart som möjligt. Ägarna (som tyvärr inte hade möjlighet att närvara på Kulla denna dag) är också intresserade av att renoveringsarbete kommer igång. Backstugan Kulla stödjer processarbetet och kommer inom den närmaste framtiden att lägga ut bilder och berätta mer om projektet. Jättenhems situation är minst sagt en parallell till den situation som Kulla befann sig i år 2005, innan föreningen bildades.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011