Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


8/1 2013 En ny byggnadsinventering i Trollhättans kommun


Hej Lena

I ditt brev till Peter (Peter Jacobsson på Kultur- och Fritidsförvaltningen i Trollhättans kommun, Lenas förtydligande) har du en önskan om en ny byggnadsinventering. Jag kan nämna att pengar är avsatta för detta och arbetet kommer att påbörjas under vintern 2013, det vill säga om några veckor.

Vi känner väl till att inventeringen som ligger till grund för det nuvarande kulturmiljöprogrammet har sina brister. Jag vill dock påstå att det trots allt har haft stor betydelse för att kunna bevara många byggnader och miljöer oförändrade. Jag utgår från att den nya inventeringen kommer att medföra att en del äldre byggnader uppmärksammas. Annars riktas fokus för inventeringsarbetet emot hus från 1940-talet och framåt. Givetvis kommer även byggnader som är med i det nuvarande kulturmiljöprogrammet att studeras på nytt för att se om de har förändrats trots att de redan anses ska bevaras oförändrade.


Högaktningsfullt

Mats Ronnevik
Byggnadsantikvarie

Trollhättans Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
461 83 TROLLHÄTTAN

Telefon: 0520 - 49 76 41
Mats.Ronnevik@trollhattan.se

www.trollhattan.se

Trollhättan
- en stolt och innovativ stad
med plats för framtiden

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011