Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


8/1 2013 En ny byggnadsinventering i Trollhättans kommun


Hej Lena

I ditt brev till Peter (Peter Jacobsson på Kultur- och Fritidsförvaltningen i Trollhättans kommun, Lenas förtydligande) har du en önskan om en ny byggnadsinventering. Jag kan nämna att pengar är avsatta för detta och arbetet kommer att påbörjas under vintern 2013, det vill säga om några veckor.

Vi känner väl till att inventeringen som ligger till grund för det nuvarande kulturmiljöprogrammet har sina brister. Jag vill dock påstå att det trots allt har haft stor betydelse för att kunna bevara många byggnader och miljöer oförändrade. Jag utgår från att den nya inventeringen kommer att medföra att en del äldre byggnader uppmärksammas. Annars riktas fokus för inventeringsarbetet emot hus från 1940-talet och framåt. Givetvis kommer även byggnader som är med i det nuvarande kulturmiljöprogrammet att studeras på nytt för att se om de har förändrats trots att de redan anses ska bevaras oförändrade.


Högaktningsfullt

Mats Ronnevik
Byggnadsantikvarie

Trollhättans Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
461 83 TROLLHÄTTAN

Telefon: 0520 - 49 76 41
Mats.Ronnevik@trollhattan.se

www.trollhattan.se

Trollhättan
- en stolt och innovativ stad
med plats för framtiden

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby