Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Sista onsdagen 30/10 på Kulla för i år – nu stänger vi!


Så var det då dags för att stänga igen för den här säsongen. Idag var det minsann ingen brist på vatten, snarare överskott, ni kan se själva att dammen svämmar över. Jag gick runt och tog lite bilder för dig som sällan eller aldrig har möjlighet att besök oss, hoppas de kan vara till glädje och inspiration.

Besöksantalet har inte varit till jämförelsevis lika stort i år som förra året. Få har kommit på visningarna på söndagarna, några fler på onsdagarnas öppethållanden. Utbudet är stort i regionen och kanske är behovet mättat för ett tag, vi får se.

Nya grepp behövs för att locka till oss intresserade. Vi hoppas att Trollhättans stad satsar pengar på Höljebackas gamla kyrkplats och låter denna ingå i en kulturstig som sträcker sig från kyrkan (med en visning?!) med kyrkvägen till Höljebacka, vidare till Snartorps offerkällor och galgbacke med däremellan liggande Gilleberget, ett gravfält från järnåldern. Promenaden spänner över ett par tusen års historia.

Var det trälar som byggde den första kyrkan på Höljebacka, det kan mycket väl tänkas eftersom denna institution avskaffas först i början av 1330-talet. Vem tog initiativet till kyrkobygget? Ofta gick kanske en 4-5 byar ihop om att bygga eller så var det ett helt privat initiativ. Vi vet att man funnit järnframställning på Krattorp som daterar sig från järnåldern. En större undersökning var planerad under 1980-talet men rann ut i sanden. Kanske skulle den kunna göras i samband med ett projekt på Höljebacka.

Vi behöver försöka se det som finns runt omkring oss av historiska värden och rädda dessa värden till eftervärlden, om inte vi uppmärksammar dem, vem ska då göra det.

Kulla öppnar igen söndagen den 4 maj kl. 13, men innan dess bjuder vi in till en mycket intressant föreläsning om ”de tyska fångarna på Backamo under andra världskriget” med John Olsson som själv som 20-åring var med och vaktade dessa soldater. Välkommen då lördagen den 29 mars kl. 15, kaffeservering från kl. 14.30. Lokal: Församlingshemmet (mitt emot kyrkan i Upphärad).
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby