Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Ett rivnings hotat hus!
Societetshuset Källö i Östhammarr, sedemera skola, hotas av kommunens rivning, trots att länsstyrelsen anser att det ska byggnadsminnesförklaras.Den 25 november i år offentliggjorde Länsstyrelsen i Uppsala Län sitt beslut i den fråga som väckts om byggnadsminnesförklaring av Societetshuset Källör i Östhammar.

Länsstyrelsen konstaterar att Källörsskolans (Societetshuset Källör) och badhusparkens värde för Östhammars lokalhistoria är mycket stor, eftersom de vittnar på ett lättförståeligt sätt om badortsepoken under 1800-talets senare del och 1900-talets första hälft. Societetshuset var i det sammanhanget en central plats för sällskapslivet. Badlivet vid denna tid är också ett uttryck för riksintresseområdet för kulturmiljön i Östhammar. Byggnadens roll som tidigare skolbyggnad har också medfört att många av dagens östhammarsbor har en stark relation till byggnaden.

Länsstyrelsen bedömer Källörsskolan som synnerligen märklig och att den därför formellt uppfyller det som krävs för byggnadsminnesförklaring.

Byggnadens ägare, Östhammars kommun, har dock tagit ställning för att låta riva byggnaden och kan därmed, anser Länsstyrelsen, inte anses vara en villig byggnadsminnesägare.

Med hänsyn till detta avslår Länsstyrelsen framställan om byggnadsminnesförklaring.

Länsstyrelsen har med det här beslutet mycket kraftigt uttryckt att det här är Östhammars kommuns ansvar, vilket säkert har retat upp en del i kommunledningen.

Det gäller nu för oss, alla i bygdegårdsföreningen, att sprida till så många som möjligt att Kommunen är på väg att sälja ut VÅRT, kommuninvånarnas, hus och mark till en privat aktör, utifrån. Vårt mål är att renovera byggnaden, allas vårt allaktivitetshus, utan kostnad för kommunen. Vad har kommunen att förlora på det? De kommer om några år att vara ägare till Östersjöns största Societetshus, upprustat och fint!

Vi avser att bjuda in dig och alla andra medlemmar i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör till ett möte i januari för ytterligare information.

Vi kämpar nu vidare för att få Societetshuset bevarat. Ju fler vi är som visar att vi vill detta, desto bättre blir förutsättningarna att lyckas!
Sprid gärna vårt budskap hos vänner och bekanta! Be intresserade att ringa eller maila till kassören Olof Yng för medlemskap! Tel: 0707 57 72 55 el 08 756 49 54 Mail: olofyng@telia.com

Gå gärna in på vår hemsida ( www.kallor.se) och se mer om vad vi vill åstadkomma!

Välkomna också till oss i vårt stånd på Rådhustorget på skyltsöndagen klockan 15 - 17!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
E-postadress: siv.landstrom@telia.com
Telefon: 0706 62 89 30

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby