Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Söndag 13/10 kl. 13 vandring nr 2 i 40-talets Upphärad (Västra sidan) med Berit Beijer


Söndag 13/10 kl. 13 går en vandring runt i 40-talets Upphärad, den här gången på den västra sidan. Vi träffas vid den gamla järnvägsövergången ( i närheten låg då Knoses café). Vår ciceron blir Berit Beijer, barnfödd i Upphärad. Hennes far startade Upphärads Trädgårdsmästeri 1930.

Bilden visar ett torp i utkanten av Upphärad, i närheten av Hylteholmen. Där bodde Albert på Mossen. Huset fanns en gång i Livered och drogs över isen till den nuvarande platsen, men det var länge sedan. Huset står kvar, ganska förfallet men Albin är borta för länge sedan, som så många andra som levde på den tiden.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011