Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Vårfrudag och påskveckans dagar


Vårfruaftonen (den 24 mars) skulle man förr ha gjort ifrån sig sina sysslor vid dagsljus. Man skulle lägga sig vid traneljus, dvs. gå till sängs tidigt nog att inte behöva tända ljus. Spjällen skulle stå öppna ty då tranorna flögo värpte de ägg som föllo ner genom skorstenen och som barnen skulle ha.

Vårfrudagen (den 25 mars) gingo bönderna i skjortärmarne samt sprungo barfotade ute ikring åkrarne, detta skulle främja årsväxten (omkring 1840-tal).

Palmasöndag bröts sälgkvistar och sattes in uti vatten på bordet och blomknopparne kallades kissar.

Päskveckans dagar hette Svarta måndag, Vita tisdag, Dömla onsdag Skär torsdag, Lång fredag och Påska lördag.

Dömla onsdag kl. 12 gick dömla in och dömla varade intill påskdagen. Efter det att dömla gått in borde det hållas stillsamt och tyst i gården. Man fick inte dömla, det är att hamra, spika och dunka, osv. det skulle öka vår Frälsares pina.

Hämtat ur Folkliv och Folkminne av Klas Olofsson, 1928


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby