Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Vårfrudag och påskveckans dagar


Vårfruaftonen (den 24 mars) skulle man förr ha gjort ifrån sig sina sysslor vid dagsljus. Man skulle lägga sig vid traneljus, dvs. gå till sängs tidigt nog att inte behöva tända ljus. Spjällen skulle stå öppna ty då tranorna flögo värpte de ägg som föllo ner genom skorstenen och som barnen skulle ha.

Vårfrudagen (den 25 mars) gingo bönderna i skjortärmarne samt sprungo barfotade ute ikring åkrarne, detta skulle främja årsväxten (omkring 1840-tal).

Palmasöndag bröts sälgkvistar och sattes in uti vatten på bordet och blomknopparne kallades kissar.

Päskveckans dagar hette Svarta måndag, Vita tisdag, Dömla onsdag Skär torsdag, Lång fredag och Påska lördag.

Dömla onsdag kl. 12 gick dömla in och dömla varade intill påskdagen. Efter det att dömla gått in borde det hållas stillsamt och tyst i gården. Man fick inte dömla, det är att hamra, spika och dunka, osv. det skulle öka vår Frälsares pina.

Hämtat ur Folkliv och Folkminne av Klas Olofsson, 1928


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011