Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


25/1 Vyer från Upphärad


Tre vinterbilder från Upphärad. Bilden med stängslet i mitten visar Krattorp Stom där vårt årsmöte kommer att hållas i mitten av maj. De andra bilderna visar en del av Nyckleby med kyrkan och Grottorps f.d. “Fattigstuga” och Östra Folkskolan i bakgrunden.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011