Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Arbetsdagen på Kulla 4/5


Här kommer några bilder från vår arbetsdag på Kulla. Vi satte 11 sorters potatis (varav 7 gamla som vi fått från Torvald Fälth i Småland, han har själv ca 370 olika gamla potatissorter varje år). I höst blir det upptag av dessa och du kan för en billig penning köpa med dig hem av den skörd som blir. Den som är intresserad kan ta kontakt med föreningen för närmare upplysningar. Vi var ett 10-tal medarbetare som förutom att vi grävde land och rensade bort mossan, även flyttade komposten och lade upp en ny, grävde upp våra kulturväxter, som suttit i potatislandet under vintern, för vidare flytt till terrassen där de ska permanentas, vidare rensades takrännor, grävdes och räfsades löv samt rensades land. Efter mer än tre timmars idogt arbete blev det styrelsemöte. I pausen serverade kaffe och smörgåsar på hembakt bröd. Vi saknade många av er. Vi är en liten tapper skara (någonstans mellan 5-10 personer) som år efter år återkommer på arbetsdagarna, men vi skulle behöva vara fler. Om några år är flera av de som deltar över 80-85 år och behöver kanske dra sig tillbaka till andra uppgifter, vem tar då hand om det praktiska arbetet på Kulla. Det behöver inte vara så arbetsamt att delta i arbetsdagen om alla hjälps åt men vi måste bli fler som drar ett litet lass var varje vår och höst. Så planera gärna in höstens arbetsdag redan nu söndagen den 26 oktober kl. 11-14. Det brukar vara mängder med löv och vi behöver vara många som räfsar. Vi har alla ett ansvar för att Kulla fortsätter att finnas till i många år framöver.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby