Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Karl-Einars gård Karstorp (Fågelmaden) kommer snart att försäljas:


Karl-Einar (som avled för några år sedan) hade en gård i Karstorp i många många år, troligen sedan 1960-talet. Gården betecknas i byggnadsinventeringen som mycket värdefull p.g.a. att så mycket gammalt är bevarat. Tyvärr är nu mycket förfallet, men den som har intresse och framför allt energi att återuppbygga kan nog göra en insats här. En del mark hör till. Fastigheten kommer att försäljas av en annan än tidigare, nämligen Areal i Vänersborg. Visning sägs vara inom några veckor. Jag kommer att be Lars lägga ut datum så snart jag vet besked från Åke Carlsson som har hand om försäljningen.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011