Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Fler bin behövs, de står bakom var tredje tugga av det vi äter


I Sverige har vi miljoner jordbruksarbetare som vi knappast ser. Det är våra bin, som står för pollineringen av vilda och odlade växter – och för var tredje tugga vi äter. Vid flera av våra hembygdsgårdar står det bikupor. Men dubbelt så många behövs för bin har drabbats av gifter, kvalster, våra trådlösa nätverk och master. Bina har drabbats av massdöd!

Bina är hotade. Bekämpningsmedel, kvalster, monokultur i jordbruket och våra trådlösa nätverk gör att bidöden har varit omfattande de senaste åren. Bland annat hotas bina av bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider. Medlen används främst för att beta utsädet, bland annat potatis, säd, majs och oljeväxter. De är ”systemiska” det vill säga att hela växten inklusive dess pollen, blir giftig. (Där ser vi hur viktigt det är att äta ekologiskt, min anm.) Att odla upp nya bisamhällen blir därför allt viktigare och det har också hembygdsföreningar förstått.

I Sverige finns cirka 300 biarter varav 39 är humlor. Humlor är faktiskt bin. 43 procent av dem är rödlistade. Bin är livsviktiga för vår överlevnad – utan bin dör vi!

Ett bisamhälle (cirka 50 000 bin) ger 30-50 kg honung/år och kräver 5-10 skötseltimmar, plus tiden det tar att ta vara på honungen.

Hämtat från ”Fler bin behövs” ur Bygd och Natur 2/2014.

Vi efterlyser någon som vill ha bin på Kulla. Vi vill också ha introduktionsföredrag om bin och gärna starta en studiecirkel om bin och biodling. Är du biodlare och kan hjälpa till eller vet du någon som kan, är du intresserad av att veta mer och/eller ingå i en studiecirkel, välkommen att höra av dig till lena.calmestrand@gmail.com


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011