Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Förslag till ny inriktning för Backstugans Vänner


Backstugans Vänner bildades 2005 med huvudsyfte att rädda backstugan Kulla. Huset byggnadsminnesförklarades 2010 och erhöll 2012 SHF (Sveriges Hembygdsförbunds) byggnadsvårdspris ”Byggnadsmärket” för bäst restaurerade byggnad.

Nästa år firar föreningen 10-årsjubileum och kanske det är dags att vidga våra vyer en smula. Förslag har väckts att ombilda föreningen till att bli ett forum för hembygd och kulturvård i Upphärad.

1.

2.

3.


4.


5.

Vi vill gärna höra dina synpunkter; vad tycker du om förslaget?

Vad tycker du som boende i bygden eller med anknytning till bygden borde belysas?

1975 gjordes en byggnadsinventering i Upphärad, hur många av dessa gamla hus finns kvar idag,
intressant att undersöka eller inget att bryr sig om?

1982 gjordes en genomgång av de fornminnen som då fanns kvar i Upphärad, hur många av dessa
finns idag kvar ”ovan jord”, intressant eller inget att bryr sig om?

Vad tycker du saknas i föreningen?


Dina svar ligger till grund för våra beslut så svara gärna på dessa 5 frågor och skicka dina svar till lena.calmestrand@gmail.com senast 31 maj.

Medlem eller icke medlem spelar ingen roll. Bland de inkomna svaren drar vi fem som får ett gratis medlemskap 2015 (inkl. Kullabladet, vår medlemstidning som utkommer 2 ggr/år).

Tack för din medverkan!Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby