Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Förslag till ny inriktning för Backstugans Vänner


Backstugans Vänner bildades 2005 med huvudsyfte att rädda backstugan Kulla. Huset byggnadsminnesförklarades 2010 och erhöll 2012 SHF (Sveriges Hembygdsförbunds) byggnadsvårdspris ”Byggnadsmärket” för bäst restaurerade byggnad.

Nästa år firar föreningen 10-årsjubileum och kanske det är dags att vidga våra vyer en smula. Förslag har väckts att ombilda föreningen till att bli ett forum för hembygd och kulturvård i Upphärad.

1.

2.

3.


4.


5.

Vi vill gärna höra dina synpunkter; vad tycker du om förslaget?

Vad tycker du som boende i bygden eller med anknytning till bygden borde belysas?

1975 gjordes en byggnadsinventering i Upphärad, hur många av dessa gamla hus finns kvar idag,
intressant att undersöka eller inget att bryr sig om?

1982 gjordes en genomgång av de fornminnen som då fanns kvar i Upphärad, hur många av dessa
finns idag kvar ”ovan jord”, intressant eller inget att bryr sig om?

Vad tycker du saknas i föreningen?


Dina svar ligger till grund för våra beslut så svara gärna på dessa 5 frågor och skicka dina svar till lena.calmestrand@gmail.com senast 31 maj.

Medlem eller icke medlem spelar ingen roll. Bland de inkomna svaren drar vi fem som får ett gratis medlemskap 2015 (inkl. Kullabladet, vår medlemstidning som utkommer 2 ggr/år).

Tack för din medverkan!Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011