Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Klass 3-4 på Höljebacka 18/9


Klockan 8 gick vi från skolan och eftersom inte alla hade stövlar på sig så tog vi vägen. Vid prästgården stannade vi till och jag berättade att den stod klar 1920. Nästa stopp blev församlingshemmet som tidigare varit skola och där man auktionerat ut både gammal som ung till lägsta möjliga pris (naturligtvis), sedan talade vi om kyrkan som byggdes färdig på 3 månader och så rundade vi Höljebacka Brandstation och var snart på Höljebacka där barnen fick ta del av de gamla fotografierna från 1944 och invigningen av platsen efter utgrävningen 1943. Jag måste säga att alla var så intresserade och frågade nyfiket så mycket olika saker. Sedan blev det dags för fika och så blev det lite lektion igen om hällkistan vid Sjökullen och dödissjön och Träleborg (fornborgen) och takhällen från hällkistan som ligger vid bäcken vid Höljebacka och om hur man hade fått dit den som väger så mycket men sen tog orken slut och barnen var tvungna att springa lite bort till bron som gick över bäcken och det fick de gärna göra. Efter tre timmar var det dags att vända åter till skolan igen! Tills sist berättade jag om arbetsdagen den 27/9 kl. 10-14 som vi ska ha för att rädda de gamla grunderna efter kyrkorna. Får man vara med frågade flera, javisst svarade jag. Det blir annons i tidningen under rubriken “Höljebackas Vänner”. Vi träffas kl. 9.40 vid kyrkans parkering lördag 27 september så kom gärna då och be era föräldrar ta med spade, räfsa, hacka, trimmer eller röjsåg. Välkomna!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby