Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Kulla under 1920-talet


Denna fantastiska bild från 1920-talet visar Kulla – eller Oskarsberg som huset kallades då.
Från vänster sitter Anders och Olga Andersson som bodde i huset under 1920-talet. I skrindan sitter Signe (f.1919) och brodern Rune (f. 1925) Karlsson, bakom skrindan deras mor Anna Karlsson, Nyckleby, (Anders och Anna var syskon).

Det är Eric Johansson i Nyckleby (Övergården) som skickat bilden och berättat vilka personerna är. Lägg också märke till att det på taket ligger spån. Vi som undrat så om det varit spån eller tegel, nu vet vi! Tack Eric för bilden, som hitintills är det äldsta fotografiet på Kulla!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011