Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kullas Natur- och Kulturskola


Har ni också startat en Naturskola för skolbarnen frågade någon härom sistens på Kulla vid en visning när jag berättade om våra odlingsprojekt för skolbarnen nästa säsong. Personen ifråga berättade att det hade en privatperson gjort i hans hemkommun Uddevalla för 20 år sedan och nu hade Uddevalla kommun tagit över verksamheten. Ja vi säger väl det då, på Kulla har vi nu startat en Natur- och Kulturskola för barnen i Upphärads skola. Nu har klass 6 varit upp och fått vara med på en visning på Kulla och snart kommer klass 5, vänta får du se. Men först vill jag visa dig vad Ingemar (förstås) gjort i trädgården. Han har röjt gräs och förberett för odlingslådorna som förskoleklassen, klass 1 och 2 ska odla potatis i nästa år, och inte vilken potatissort som helst utan de riktigt gamla sorterna. Men tycker du också att det skulle vara trevligt att odla gamla sorter så kan du adoptera ett par genom att anmäla dig via ett mail till mig lena.calmestrand@gmail.com Vid vårt nästa årsmöte den 28/3 2015 kommer Torvald Fält från Småland och berättar om sina odlingar av gamla sorter (370 st.) och då får du också med dig dina potatisar. I slutet av augusti/början av september träffas vi och pratar om hur odlingssäsongen gått och provsmakar olika potatissorter.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby