Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


TVÅ offerkällor på Höljebacka, enligt Hollmans bok ”Flundre härad”:


Så här skriver Ernst Hollman på s. 49:

”Jättegrytorna ha i folkförställningen tillmätts samma undergörande, helande kraft som de naturliga offerkällorna, som här och var påträffats i häradet. En av dessa är belägen på Höljebackakyrkogården, alltså på vigd jord. Tron på dess magiska kraft har tydligen förbleknat, ty den är betänkligt vanvårdad och igenslammad. Eljest har den nog, som alla riktiga offerkällor, haft sitt avlopp åt norr. Detta sammanhänger troligen med föreställningen, att norr, mörkrets och köldens väderstreck, var hemvist för allt ont. Dit borde det onda, som man badade av sig i källans vatten, återvända”.
Så långt Hollman. Vi har alltså att göra med TVÅ offerkällor. En på kyrkogården, innanför stenmuren och en utanför i västra slänten på s. 199:

”Om den gamla öde kyrkogården på Höljebacka vore mycket att säga. Att den under förkristen, hednisk tid varit bygdens förnämsta offerplats, kan man väl våga påstå. Redan den lilla offerkällan, numera tyvärr igentäppt som ligger på västra sluttningen av kullen, är därom ett talande vittnesbörd”.

Du som vet något om dessa källors placering ombedes ta kontakt med undertecknad.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011