Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


TVÅ offerkällor på Höljebacka, enligt Hollmans bok ”Flundre härad”:


Så här skriver Ernst Hollman på s. 49:

”Jättegrytorna ha i folkförställningen tillmätts samma undergörande, helande kraft som de naturliga offerkällorna, som här och var påträffats i häradet. En av dessa är belägen på Höljebackakyrkogården, alltså på vigd jord. Tron på dess magiska kraft har tydligen förbleknat, ty den är betänkligt vanvårdad och igenslammad. Eljest har den nog, som alla riktiga offerkällor, haft sitt avlopp åt norr. Detta sammanhänger troligen med föreställningen, att norr, mörkrets och köldens väderstreck, var hemvist för allt ont. Dit borde det onda, som man badade av sig i källans vatten, återvända”.
Så långt Hollman. Vi har alltså att göra med TVÅ offerkällor. En på kyrkogården, innanför stenmuren och en utanför i västra slänten på s. 199:

”Om den gamla öde kyrkogården på Höljebacka vore mycket att säga. Att den under förkristen, hednisk tid varit bygdens förnämsta offerplats, kan man väl våga påstå. Redan den lilla offerkällan, numera tyvärr igentäppt som ligger på västra sluttningen av kullen, är därom ett talande vittnesbörd”.

Du som vet något om dessa källors placering ombedes ta kontakt med undertecknad.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby