Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Backstugans Vänner är med och bevarar de gamla potatissorterna


Potatisen kräver lite vatten Potatis skulle kunna lösa en del av världens försörjningsproblem och anledningen är lite otippat bristen på vatten. – Vi har idag arealer som skulle kunna försörja 30 miljarder människor med mat, minst. Problemet är att vattnet börjar bli en bristvara. Dan Berntsson har jobbat i norra Afrika där bristen är mest påtaglig. – Det är som med oljan. Vi knaprar på resurserna och det finns tecken på att vattnet kan ta slut i vissa områden. Potatisen kräver inte så mycket vatten för att växa. Han jämför produktionen av 1 kg kött som kräver 16000 liter vatten medan ett kilo potatis enbart kräver 160 liter. Idag är Kina världens största potatisproducent tätt följd av Ryssland och Indien. I världen finna ca 6 500 potatissorter.

Intresserad av gamla potatissorter? I år börjar vi i föreningen med 7 gamla sorter som kommer från Thorvald Fäldts odlingar i Småland. Thorvald är den störste odlaren av gamla potatissorter i Sverige och har 370 olika gamla sorter.

Den 4/5 sätter vi potatis på Kulla. Intresserad? Är du inte medlem så hör av dig och boka plats så vi vet hur många som kommer och fikar.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby