Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Rosekulla (Rose Wilhelms husgrund)


Nu är äntligen allt sly borta, tur det för min sekatör var på väg att ge sig idag. Syrenerna utanför stenmuren har också fått sig en gallring, mycket var helt torrt. Som du kan se så återstår endast högar att bära bort. Har ändå tänkt försöka se över marken lite innan jag släpper det hela. Mycket torrt gräs och mossa behöver avlägsnas och det skulle inte skada med lite räfsningar då och då, det kanske finns någon som vill hjälpa till!? Sedan kan eventuella trädgårdsväxter få börja röra på sig.

Som du kan se så står Wilhelm Ros Rosell själv nedanför trappen och man kan se mycket växtlighet i anslutning till huset. Han var väl inte en så hängiven trädgårdsmästare kan jag tänka mig, det fick nog växa ganska ”fritt”.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011