Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Söndagen den 1 juni kl. 13 GRÖNA KULTURMINNEN, Eva Falk berättar och visar bilder om växter vid gamla torp. Fika 20: -.

Söndagen den 1 juni kl. 13 GRÖNA KULTURMINNEN, Eva Falk berättar och visar bilder om växter vid gamla torp. Fika 20: –. Eva kommer under förmiddagen att göra en inventering av ev. kulturväxter på den röjda tomten vid grillplatsen (Rosekulla). Du som är intresserad kan efter programmet på Kulla följa med dit och få höra vilka kulturväxter som överlevt, 60 år efter att man eldat upp Rosekulla.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011