Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Undrar du över hur mycket tid vi lägger ner i föreningen så läs detta


Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund fick under 2013 i uppdrag att föra statistik över allt arbete som gjordes i föreningen. Det fanns tre olika områden att dela upp statistiken på:

Administration: Arbetet för att hålla igång föreningen, t.ex. årsmöte, styrelsemöten, valberedning, bokföring, protokoll och annat skrivarbete, förberedelsearbete inför möten. Telefontid, arbete med hemsidan och annan information, medlemsutskick, tid för remissvar, träffar med kommun och andra organisationer. Totalt 350 timmar

Evenemang: Högtidsfirande, hembygdsfester, hemvändardagar, marknader, utflykter, by-och stadsvandringar, guidningar, berättarkvällar och föredrag, utställningar, musik och dans, bygdespel, kaféverksamhet m.m. Ta även med tid för planering, förberedelser och efterarbete. Totalt 179 timmar

Övrigt: Vård och underhåll av byggnader, föremålssamlingar och utemiljö. Registrering och digitalisering av arkiv. Forskning om lokal historia, arbete med att skriva hembygdsböcker och tidskrifter samt tid för studiecirklar. Totalt 557 timmar

Tillsammans har vi arbetat 1086 timmar till ett värde av 180:- (en timmes ideellt arbete enligt EU:s norm). Vårt sammanlagda arbete i föreningen värderas till 195 480: -.

SHF räknar med att statistiken kommer att bidra till att stärka hembygdsrörelsens ställning i samhället. Statistiken kommer SHF att använda i kontakt med myndigheter, regering och riksdag för att visa på rörelsens samlade insatser och betydelse. Statistiken kommer därtill att ha ett värde för olika forskningsinstitutioner och media.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby