Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Undrar du över hur mycket tid vi lägger ner i föreningen så läs detta


Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund fick under 2013 i uppdrag att föra statistik över allt arbete som gjordes i föreningen. Det fanns tre olika områden att dela upp statistiken på:

Administration: Arbetet för att hålla igång föreningen, t.ex. årsmöte, styrelsemöten, valberedning, bokföring, protokoll och annat skrivarbete, förberedelsearbete inför möten. Telefontid, arbete med hemsidan och annan information, medlemsutskick, tid för remissvar, träffar med kommun och andra organisationer. Totalt 350 timmar

Evenemang: Högtidsfirande, hembygdsfester, hemvändardagar, marknader, utflykter, by-och stadsvandringar, guidningar, berättarkvällar och föredrag, utställningar, musik och dans, bygdespel, kaféverksamhet m.m. Ta även med tid för planering, förberedelser och efterarbete. Totalt 179 timmar

Övrigt: Vård och underhåll av byggnader, föremålssamlingar och utemiljö. Registrering och digitalisering av arkiv. Forskning om lokal historia, arbete med att skriva hembygdsböcker och tidskrifter samt tid för studiecirklar. Totalt 557 timmar

Tillsammans har vi arbetat 1086 timmar till ett värde av 180:- (en timmes ideellt arbete enligt EU:s norm). Vårt sammanlagda arbete i föreningen värderas till 195 480: -.

SHF räknar med att statistiken kommer att bidra till att stärka hembygdsrörelsens ställning i samhället. Statistiken kommer SHF att använda i kontakt med myndigheter, regering och riksdag för att visa på rörelsens samlade insatser och betydelse. Statistiken kommer därtill att ha ett värde för olika forskningsinstitutioner och media.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011